Stauder

Vi fører et bredt sortiment stauder fra midten av April til slutten av August. Staudesortimentet er ankommet. Sortimentet varierer gjennom sesongen og består på det meste av over 500 forskjellige sorter. Når nattefrosten er stabilt over null grader kan man begynne å plante. Alle sortene vi fører kan med noen få unntak plantes ut i klimasonen vi tilhører. Om du bor i en mer hardfør klimasone ber vi deg dobbeltsjekke med oss hvorvidt stauden passer hos deg eller ei. På baksiden av hver staudeetikett finner du informasjon om plantens høyde, blomstringstid, lyskrav og hvor mange du trenger per kvadratmeter.  Under følger en kort oversikt over hvilke staudegrupper vi fører:

Vårblomstrende stauder
Sommerblomstrende stauder
Høstblomstrende stauder
Steinbedsstauder
Skyggestauder
Markdekkestauder
Prydgress